Zatürre Bulguları, Sebepleri ve Rehabilitasyonu ile ilgili yararlı bilgiler


Zatürre Bulguları, Sebepleri ve Rehabilitasyonu ile ilgili yararlı bilgiler

Halk aralarında akciğer irini, tıp dilinde ise pnömani olarak malum zatürre, sancı, ateş ve öksürükle beliren, riskli tek akciğer hastalığıdır. 3 çeşittir.
Zatürre Nedenleri: İltihaplanmaya virüs, bakteri veya mantar benzeri mikroorganizmalar gerek olmaktadır. Zatürre’ye sokak açan 30’un üstünde mikroorganizma tanımlanmıştır.
Zatürre Belirtileri: En bariz bulguları sancı, dik ateş ve öksürüktür. Hastada evrensel tek halsizlik görülür. Bununla Birlikte, iştah düşmesi ve kilo verme, dalgınlık, başı dönmesi, kuvvetli başı ve boğaz ağrısı, balgam, fazla susuzluk duygusu, kuru ve beyaz lisan benzeri bulgular de görülebilir.
Bu evrensel nedenlerin ve belirtilerin dışarısında zatürre türlerini ayrı ayrı inceleyecek olursak:
Lober Pnömoni: Pnömokok ismi verilen mikropların gerek olduğu zatürre türüdür. Mikroplu tozlar, pek yorgunluk, ilgisiz algınlığı veya uzunca süre güneşte kalmak hastalığın zeminini hazırlar. Okumaya devam et “Zatürre Bulguları, Sebepleri ve Rehabilitasyonu ile ilgili yararlı bilgiler”

Alzheimer’a Çözüm Operasyon mı ile ilgili yararlı bilgiler

Alzheimer’a Çözüm Operasyon mı ile ilgili yararlı bilgiler

Alzheimer başka bir deyişle “yakın bellek kaybı” bireyin isim, yol tarifi bilgisi, tarih, güncel medyatik isimlerle bizzat şahsi bilgilerinden bilhassa ev adresi ve telefon numarasını hatırlayamaması benzeri belirtilerle meydana çıkıyor. Unutmanın, riskli ve tıbbi tedavi gerektirecek boyutlara gelmesi, bireyin hayat kalitesini düşürüyor.
Alzheimer tanısı konulan hasta olanların %30-40’lık kısmında meydana çıkan unutkanlık problemi beyinde sıvı/akışkan toplanmasına ilişkili meydana geldiği amaçlı ilaçla tedavi edilemiyor.
Tedavi beyindeki bir çay bardağı miktarındaki sıvının, temel bir cerrahi işlem ile beyne şant takılarak boşaltılmasıyla yapılabiliyor.
Hasta işlem sonrasında hayat kalitesini düşüren çok mühim olumsuzluklardan kurtularak toplumsal hayatına geriye dönebiliyor.
Memorial Antalya Hastanesi Beyin ve Hudut Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Bülent Fahri Kılınçoğlu, unutkanlığa sokak açan beyinde sıvı/akışkan toplanmasının şantla rehabilitasyonu ile ilgili bilgi verdi.
Beyindeki pek sıvı/akışkan boşaltılıyor Okumaya devam et “Alzheimer’a Çözüm Operasyon mı ile ilgili yararlı bilgiler”

Kulak Çınlaması ile ilgili yararlı bilgiler


Kulak Çınlaması ile ilgili yararlı bilgiler

Ortamda sesli tek uyaran olmadan ses algılamasına kulak çınlaması (tinnitus) denilmektedir. Algılanan ses; çınlama, uğultu, rüzgar sesi veya tek makinenin iş sesi benzeri farklı tonlarda ve özelliklerde tarif edilebilir. Niteliğine bakılmaksızın her çeşitli ses “çınlama” veya “tinnitus” olarak isimlendirilmektedir.
Kulak çınlamasına neden olabilecek birden fazla neden vardır. Şunlar aralarında harici kulak kanalında salgı birikimi benzeri temel tek neden olabileceği benzeri çok nadir de olsa berbat huylu ur benzeri kritik tek neden de olabilmektedir. Bu sebeple bütün kulak çınlamalarının önem vermesi ve temel kontrol ve değerlendirmelerin inşa edilmesi lazımdır. Kulak çınlaması her yaşta izlenebilen tek sorun olmakla birlikte fazladan ileri yaş grubundaki görülmektedir.
Kulak çınlamaları (tinnitus) temel olarak 2 gruba ayrılmaktadır.
Objektif tinnitus: Dışarıdan tam olarak olarak duyulmasa da kulak bölgesinden veya komşu uzuv ve dokulardan meydana gelen hakikat tek ses mevcuttur. Bu ses temkinli dinleme ile muayenede de farklılık edilebilir. Çoğunlukla damar muhtevası zengin tümörlerde veya damar orijinli anomalilerde kanın damarlar arasında akarken yaptığı türbülansa ilişkili oluşur. Ortada kulak veya östaki kanalı etrafındaki kasların istemsiz ritmik kasılmaları da (myoklonus) objektif tinnitusa neden olabilmektedir. Oranla nadir olarak izlenen çınlama nedenidir.
Subjektif tinnitus: Kulak çınlamaların asıl kocaman grubudur. Okumaya devam et “Kulak Çınlaması ile ilgili yararlı bilgiler”

Bacak Ağrısı Ne Sebeple Olur ile ilgili yararlı bilgiler


Bacak Ağrısı Ne Sebeple Olur ile ilgili yararlı bilgiler

Yapısı epeyce karma karışık meydana geldiği amaçlı, bacaklarda görülen ve kaynağı tam anlamıyla meçhul ağrıların birçok çeşitli nedeni olabilmektedir. Bacakların zorlanması, kırıklar, kemik veya narin doku zedelenmeleri, ayak bileğine veya dize pek yük bindiren durumlar sık sık görülen nedenler olmakla beraber, eklem, adele, tendon, bağ, damarlar ve sinirlerde olan öbür koşullar da bacak ağrısına ne sebeple olabilmektedir. Üstelik bunların dışarısında uzunca zaman hata pozisyonda otursanız dahi akşam haneye döndüğünüzde bacaklarınız ağrıyabilir. Ağrı, nedenine ilişkili olarak artabilir veya sabit bir ağrı olarak kalabilir. Bıçak benzeri ağrıların, bacak bütününe dağılan ağrıların veya yalnızca bir alanda görülen ağrıların çeşitli sebepleri olabilmektedir.
Bu makalede “bacak ağrısı ne sebeple olur” sualine çeşitli cevaplar inceleyebilirsiniz fakat bacaklarınızda veya bir bacağınızda itinalı olarak, sebebini bilmediğiniz ağrılar yaşıyorsanız bunun nedenini fakat bir hekim muayenesi ardından öğrenebilirsiniz. Ağrının tam noktasını bilmek, ağrı tipini kesinleştirmek ve ağrıyı şiddetlendiren vaziyetleri not etmek ek olarak çabuk bir tanı amaçlı destekçi olabilmektedir. Okumaya devam et “Bacak Ağrısı Ne Sebeple Olur ile ilgili yararlı bilgiler”

Epilepsi Ne Sebeple Olur ile ilgili yararlı bilgiler


Epilepsi Ne Sebeple Olur ile ilgili yararlı bilgiler

Sara rahatsızlığı olarak da adlandırılan epilepsi, beyinde hudut hücrelerinden meydana gelen, kısa müddetli, nörolojik bir sorun yaşanmasıdır. Beyinde cereyan sinyallerinin normalden çeşitli olarak dağılması neticesi, beklemediğiniz nöbetler meydana çıkar. Epilepsi nöbetlerinin çeşitli türleri vardır. Bayılma ya da titreme benzeri nöbetlerin yanında bir takım hasta olanlarda, hastanın bizzat dahi nöbetleri hissetmez ve bu da teşhisi güçleştirir. Epilepsi nöbetleri, nöbetin türüne yönelik birden çok saniye ya da birden çok dk sürebilir.
Beyindeki hudut hücresinin normal işleyişini kesintiye uğratan anında her birşey epilepsiye sokak açabilir. Kafa travmaları, genetik etmenler, enfeksiyon, doğuştan meydana gelen bozukluklar bu sebepler içerisindedir. Epilepsinin rehabilitasyonu fazladan ilaçla nöbetleri muayene altına almak üst kısmına heyetidir. Tamamıyla iyileşmesi fakat bir takım epilepsi türlerinde (primer tip) olasıdır. Belli bir sebepten meydana gelen, öbür tip epilepsilerde müebbet ve itinalı ilaç kullanmak gerekir. Okumaya devam et “Epilepsi Ne Sebeple Olur ile ilgili yararlı bilgiler”

Kaybetme korkusu ile ilgili yararlı bilgiler

Kaybetme korkusu ile ilgili yararlı bilgiler

Kişilerin sahip olduklarını kaybetmek istemedikleri vakitlerde meydana gelen bir duygudur. İnsanların içinde bulunduğu en kocaman korkular aralarında koltuk alır. Bu vaziyet sahip oldukları mutluluğu kaybetmek, tek kalmak istememeleri ve sevdikleri kişiden farklı kalmak istemediklerinden kaynaklanabilir. Bu his dozunda meydana geldiği müddetçe, ilişkiye motive olmayı arttırır ve enerjik bir yapıya ne sebeple olur. Fakat bu duyguda aşırıya kaçıp, hayatı zindana çevirecek dereceye eriştiğinde kesinlikle dayanak alınarak düzeltilmesi gerekir. Bu vaziyette bu korkular, huzursuzluk meydana getirecektir. Ek Olarak ileriye gittikçe anksiyete bozukluğuna ne sebeple olabilmektedir. Bunun nedenlerine inerek, giderilmesi gerekir. Mağlubiyet korkusu sevdikleri kişileri kaybetmekten, sahip olunan konumu kaybetmeye civarı, çeşitli alanlarda yaşanabilir. Okumaya devam et “Kaybetme korkusu ile ilgili yararlı bilgiler”

Kıskançlık ile ilgili yararlı bilgiler

Kıskançlık ile ilgili yararlı bilgiler

kıskançlık, fazladan özgüven yoksunluğundan meydana gelen tek his hali. İnsanlar, özgüvenlerinde düşme meydana geldiği süre, kendisini eksik hissetmeye başlıyor ve bunun sonucu olarak elinde olanı mağlubiyet korkusuna düşüyor.
Bu durum bilhassa sevgi ilişkilerinde, terk edilme korkusu halinde başı gösteriyor zira aşk ilişkisinde insan karşısındakini yüceltiyor, eksiğini görmüyor ve bundan ötürü kendisini de tamamlanmış hissetmekte. Üstelik geçmişinden iştirak eden tüm örselenmişliklerini burada iyileştirme etmeye çabalıyor. Fakat ansızın bu bütünlüğe karşın tek tehdit hissettiğinde, sözgelişi sevdiği insanın alakasının birine yöneldiğini ya da yöneleceğini gördüğünde, tek anda o civarı da muhteşem olmadığını, yanlış kusurlu dahi meydana geldiğini düşünüyor ve ilişkideki büyü bozuluyor.”İşte bozulan bu büyü, ilişkinin rotasını ansızın kıskançlığa, ürküntüye, mağlubiyet korkusuna, yenilmişliğe, hırslara ve tek takım süre da cinnete çeviriyor. Kıskançlığın pençesine düşen bayan ya da adam o andan bu yana maalesef, akılcı düşünmeyi başaramıyor. Okumaya devam et “Kıskançlık ile ilgili yararlı bilgiler”

Aylara Yönelik Beslenme Şekili ile ilgili yararlı bilgiler

Aylara Yönelik Beslenme Şekili ile ilgili yararlı bilgiler

OCAK: Sebze ve et suyu ile derlenmiş çorbaları sofranızdan noksan etmeyin. Hareketsiz gecen ilgisiz kış günlerinde çorbalar bağırsak sistemini tertip eder. Ilgisiz havalarda vücuda direnç veren balık ve baklagiller de en fazla tüketilmesi gerekli olan besinlerden.
ŞUBAT: Kansere karşın gösterişli lahanagilleri (lahana, Brüksel lahanası, karnabahar ve brokoli) sık yiyin. Bol betakaroten içerir havuç ile salata, zeytinyağlı yiyecek ya da havuç suyu hazırlayın.
MART: Mart, yaza hazırlık ayıdır. Hafif beslenmeye ve rejim inşa etmeye başlamanın tam zamanıdır. Mart, ayni sürede ilkbahara geçiş ayıdır. Bu sebeple hafif tek o civarı da direnç veren besinleri tüketmeye itina göstermek gerekir. Balık, ızgara et, sebze ve meyveler bol tüketilmeli.
NİSAN: Kuzu etinin en kıtır ve lezzetli vakti. Bu aylarda et olarak kuzu etini seçim edin. Sutlu hafif tatlılar pişirin. Erken kahvaltısında ve geceleri yatmadan öncesinde tek bardak sut amaçlı. Hafif ama sıhhatli beslenerek ve açık havada itinalı yürüyüşler inşa ederek pek kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.
MAYIS: Çilek az omurlu tek meyve. içeriğindeki zengin vitamin (bilhassa C vitamini) ve mineraller yardımıyla anlık enerji verip, geçiş mevsiminde meydana çıkan yorgunluk belirtilerini karşılar. Okumaya devam et “Aylara Yönelik Beslenme Şekili ile ilgili yararlı bilgiler”

Egzersizin faydaları nelerdir ile ilgili yararlı bilgiler

Egzersizin faydaları nelerdir ile ilgili yararlı bilgiler

Kilo kaybı imkanı sunan, yaşlanmayı geciktiren, uykuyu tertip eden fizyolojik aktivitelerin faydaları saymakla bitmiyor. Gündelik yaşamdaki birçok davranış de egzersiz sayılıyor. Araştırmalara yönelik rejim ile egzersiz beraber uygulandığında, yalnızca perhize dayanan programlara yönelik daha pek kilo kaybı görülüyor. Uzunca dönemde de, verilen kilonun korunabilmesi amaçlı egzersiz dayanılmaz.
Egzersizin yararlarını şu şekilde özetlenebilir: Her şeyden öncesinde egzersizle kalori harcanır. Kan basıncı, serum kolesterolü, beden kompozisyonu, kalp ve solunum sistemi üstünde pozitif tesirleri vardır. Egzersiz, obez bireyin ruhsal vaziyetini iyileştirir, bazal metabolizma hızında artışa gerek olur, karbonhidrat oranı fazla yüksek meydana gelen tatlı, çikolata, hamur işlerine karşın talebi azaltır, uyku düzenini pozitif etkiler, natürel yaşlanmayı geciktirir, erkeklerde prostat kanseri rizikonunu, bayanlarda osteoporozu durdurur.
-Egzersiz haftada en az 3 defa, 30 dk boyunca ter atacak civarı yapılmalıdır. Egzersiz yoğunluğu ve müddeti ağır ağır artırılmalıdır.
-Düzenli aktiviteye çocuk yaşta başlamak, kilo muayenesinin yanında kronik hastalıklara yakalanma rizikonunu de azaltır.
-Ev işleri de birer egzersiz Okumaya devam et “Egzersizin faydaları nelerdir ile ilgili yararlı bilgiler”