Başbakan’ın gelgitlerini tanımlamak amaçlı bir rehber

Başbakan’ın gelgitlerini tanımlamak amaçlı bir rehber

İslami kesimin entelektüellerinden Ümit Aktaş’ın, Neşe Düzel ile yaptığı söyleşide bir sürü mühim saptamalar var.Örneğin “dinci” lafının yanlışlığını gösteriyor. Kısacası, inançlı kesimde üç mühim grup meydana geldiğini anlatıyor:İslamcılar…Muhafazakârlar…Doğucular…Doğucular; Batı’dan hoşlaşmayan Osmanlıcılar. En meşhur simaları Mehmet Şevket Eygi ve rahmetli Necip Fazıl. Onlar oranla minik bir grup Asıl kocaman kitle Muhafazâkar: Şunlar ananeye dayanan, yöneticilerine biat eden, bayanın kamusal yaşama girmesini talep etmeyen, demokrasiyi “olsa da olabilir, olmasa da olur” bir ölçüt olarak gören, Alevilerden hoşlanmayan, “milliyetçi” dindarlar.

İslamcılar ise sayıları oranla az olsa da en canlı kitle. Ümit Aktaş’a yönelik İslamcılar, özellikle 12 Eylül darbesinden ardından, savundukları yeni değerleri (demokrasi, özgürlükler, birey, azınlık ve kadın hakları, vb.) Kuran’ı yine okuyarak temellendirmeye ve meşrulaştırmaya çalıştılar ve oldukça başarılı da oldular.AKP’nin özünde “dinamik İslamcı” ve “statükocu muhafazakâr” dindarların bir koalisyonu meydana geldiğini göz önüne aldığımızda… Demokratikleşme çabalarının niçin iki ileri, bir geriye halinde ilerlediğini ek olarak sıkı kavrayabiliriz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir