İfade özgürlüğü

İfade özgürlüğü

Seçime giren partilerin, fikirlerini seçmenlere ulaştırmak amaçlı çağın kitle kontakt araçlarından hiçbir kısıtla karşılaşmadan yararlanmaları şarttır.Sadece şuanki partiler değil… Toplumda yabancı fikirler ve onların ifade edildiği kontakt araçları olabilir.Yarın diğer zaman, o fikirleri destekleyen partiler de seçime girebileceğinden, “bunlar marjinal” denilerek engellenemezler.O takdirde İfade Özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmaz şartlarından biridir. Yalnızca fikri anlatan birey değil, onu dile getirdiği araç da direk ya da endirekt yollardan engellenmemeli, örneğin sansüre uğramamalıdır.

Demokrasinin varlığı partilerle hudutlu değildir. Partilere yardımda bulunan ya da vermeyen bireylerin, özellikle hükümet karşısında eşdeğer konumda olmaları ve korunmaları gerekir ki buradan İnsan Haklarına varırız. İnsanların, yalnızca ve yalnızca birey oldukları amaçlı bir takım çiğnenemez hakları vardır.
Bununla Birlikte, politik ya da bürokratik, devleti yaratan kadroların da yasa karşısında ayrıcalıklı olmamaları gerekir ki ona da Haklar Devleti diyoruz. (Ev Ödevi 1: Bir memura dava açılıp açılmamasına amirinin hüküm vermesi, başka bir deyişle yürütmenin yargıya müdahale etmesi, sizce demokratik bir uygulama mıdır? Konuyu bir sayfayı geçmeyecek biçimde tartışınız.)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir