Pide, köfte, incir ve kabak Aydın’da yenir tabak tabak


Pide, köfte, incir ve kabak Aydın’da yenir tabak tabak

Aydın randımanlı topraklara sahip, zirai üretimi en dik illerimizden. İncirin başkenti. Imalatın yüzde 65’i buradan. 30 bin aile geçimini incirden sağlıyor. Her Biri Gemlik, Ayvalık der ama Ülkemiz zeytinlerinin yüzde 23’ü Aydın’dan ciro. Pamuk imalatında Şanlıurfa’dan ardından 2. vaziyette. Yeniden her biri Bursa’yı kestanesiyle tanır. Ama Bursa’ya kestane Aydın’dan gider. Aydın kestanenin yüzde 30’unu giderir, Bursa işler öyle satar.
Sanayi derseniz o da var. Ödemişli meydana gelen Ali Tezel’in bahsettiğine yönelik, Ödemişliler 1940’larda ilçelerine tekstil fabrikası kurulmasını tarlalarda çalıştıracak işçi bulamayız diye istememişler. Başbakan Şükrü Saracoğlu da fabrikayı Nazilli’ye kurdurmuş. Endüstrinin temeli o senelerde binlerce işçi çalıştıran bu fabrikayla atılmış. Nazilli’nin nüfusu 100 bini devirmiş. Randımanlı topraklar hem de bu topraklarda çalışacak kişilerin varlığını gerektirmiş. Tarlalarda çalıştırmak amaçlı Mısır’dan ve Afrika’dan Osmanlı çağında köleler getirilmiş. Ardından bu köleler azat edilmiş. Elbette Aydın benzeri bir yeri kim ayrılmak arzu eder. Onlar da buraya Okumaya devam et “Pide, köfte, incir ve kabak Aydın’da yenir tabak tabak”

Balonu patlatan neden

Balonu patlatan neden

2001 krizinin Anayasa kitapçığının fırlatılmasından çıktığı bilinir. Şeklen öyle ya da tetikleyen o. Fakat işin arka tasarınında kamu borcu ve bankacılık problemi, ülkeyi yönetenlere duyulan güvensizlik vardı. Başka Bir Deyişle iç içe geçmiş sıkıntılar yumağı bizi krize yuvarladı.
Son global depreme sokak açan gelişmeyi de, herhalde ABD BIRLEŞIK DEVLETLERI’nin reytinginin azalması olarak hatırlayacağız. Artık yerine kriz denilecek zaman ve boyutta olmasa da, hareketin memontumuna ve nedenlerine bakınca, büyük ihtimal bu dalgalanma sürecek denilebilir ve krizin 2. ayağı olarak algılanacak.
Şüphesiz bu harekette ABD BIRLEŞIK DEVLETLERI’nin kredi notunun tarihte defa düşürülmesinin rolü var. Dünyanın en kocaman ekonomisi, hayat parasına sahip ülke. Baz edinilen bir ekonomi. Onun notu kırılıyorsa varın arkada olan ekonomilerin vaziyetini siz düşünün.
Ancak bu not düşürülmesi bardağı taşıran son damlaydı. Ondan anında öncesinde ABD BIRLEŞIK DEVLETLERI ekonomisinin durgunluğa girdiğine karşı kuvvetli bilgiler belirlendi. En öncesinde senenin 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisi yüzde 1.3 ile beklentilerin altında kaldı. Bu veri açıklanırken de senenin önce çeyrek büyümesi yüzde 1.9’dan yüzde 0.4’e revize edildi. Bu bilgilendirmeler en kocaman ekonominin global kriz ardından yakaladığı canlılığı kaybettiğini tescilledi. Konut sektörü ve istihdam verilerinde de canlanma istikametinde bir işaret yoktu. Okumaya devam et “Balonu patlatan neden”

Batırılamayacak ya da kurtarılamayacak civarı büyük

Batırılamayacak ya da kurtarılamayacak civarı büyük

Başlıkta bulunan bu tanımlama İtalya amaçlı kullanılıyor. 2 trilyon dolar değerinde borç, batırabilirsen batır, kurtarabilirsen kurtar. Fakat dünya devam etmektedir, zaman ilerliyor. Piyasalar işlem yaparken İtalya kâğıtlarından kurtulmaya çalışıyor. Bu sebeple İtalya 10 senelik üremi yüzde 7.48’e civarı çıkararak Avro tarihinin en yükseğine çıktı. Son 10 seneyi yüzde 1 ‘in altında büyümeyle geçirmiş bir ülkenin yüzde 5 üremi ödemesi zor.
Üstelik bu ülkenin kamu borcu ulusal gelirinin yüzde 120’sine erişmiş. Bu evreden ardından üremin yüksekliği borcu kabartacak ve büyümeyi baskılayacak. İtalya gittikçe ek olarak borçlu duruma geliyor olacak.
KURTULUŞ YOLU: Bu kısırdöngüyü tersine çevirmenin karayolu ise öncelikle ülkenin büyüme hızını artırmasından, geliyor olacak seneler amaçlı meydana inandırıcı bir yazılım koymasından geçiyor. Bu yazılım hem büyümeyi sağlamalı aynı zamanda kamuda kemerleri sıkmalı ve 10’larca seneyi alacak bir dönemde dik faiz dışı pek vermeyi hedeflemeli. Hedeflemeli ki, kamu borçlarında artışı durdurabilsin. Okumaya devam et “Batırılamayacak ya da kurtarılamayacak civarı büyük”

Banka da, ülke de batmayacak

Banka da, ülke de batmayacak

Avrupa borç ve banka krizinde, önce üç senelik yüzde 1 getirili 489 milyar Avro büyüklüğünde kredi genişlemesine gidildi. Anapara benzeri bu ücret bir sürü korkulan “Lehman Brothers benzeri bir kocaman Avrupa bankasının batması” olasılığını iyice azalttı. Likiditeden ötürü batacak meydana gelen banka varsa aralıkta ECB’den bir sürü uyumlu koşullu krediyi alırdı. Hadi vesile kaçırıldı, bu kredi operasyonunun ikincisi geliyor olacak hafta ifade edilecek. Avrupa Orta Bankası’nın yepyeni bir yaklaşımla ücret musluğunu açması “bir kocaman banka batacak korkusunun” atlatılmasını ve banka krizinin üstünün örtülmesini sağladı.
Önceki zaman Yunanistan ile AB borç takası ile ilgili son anlaştı. Avrupa’nın en borçlu ve en zordaki ülkesi, tarihin en kocaman borç temizleme operasyonuna imzasını attı. Buradan kayıp görecek bankalar, fonlar, özel pazar Okumaya devam et “Banka da, ülke de batmayacak”

Büyüme hızı düşüyor, borsalar ne sebeple yükseliyor

Büyüme hızı düşüyor, borsalar ne sebeple yükseliyor

Küresel büyüme bu yıl ivme kaybetti. IMF de, öbür beynelmilel ve milli kuruluşlar da, büyüme tahminlerini aşağıya istikamette revize ettiler. ABD BIRLEŞIK DEVLETLERI, Çin, Hindistan, Brezilya benzeri kocaman ekonomiler beklenin altında büyüyecek. Avrupa ise daralacak. Büyümede sürat kaybı sebebiyle emtia maliyetleri da, yakıt maliyetleri da geriledi. Durgunluk ve AB krizi kaygısı ile global risk alma iştahı da geriledi.
DÜŞÜK FAİZ ETKİSİ: Piyasaları ve ekonomileri canlandırmak amaçlı yine para bazlı genişleme, bilhassa faiz indirimleri gündeme geldi. Abd ve Almanya’nın üremleri tarihi en düşük seviyelere indi. Tehlikeli ülkelerden ve riskten kaçışın, emniyetli limanlara korunmanın bir sonucunda Almanya’nın da içerisinde meydana geldiği 5 Avrupa ülkesinde 2 senelik üremler negatife döndü. Okumaya devam et “Büyüme hızı düşüyor, borsalar ne sebeple yükseliyor”

Yüzde 406’lık rekor faiz 18 yıl ardından yüzde 5’leri gördü


Yüzde 406’lık rekor faiz 18 yıl ardından yüzde 5’leri gördü

Önemli uygun fiyat verilerde 10 dolaylarında bir yoğunlaşma vardı. Geçen Gün Hazine üremi tarihinde ilk defa yüzde 5’lere değdi. 2 senelik gösterge tahvilin üremi yüzde 5.96’ya civarı indi. 5 Kasım’da kredi notunun artırılmasıyla Hazine faizlerinde düşüş hızlandı ve üç haftada 1 nokta civarı geriledi.
Geçen yıl yüzde 10 dolaylarında gerçekleşen rakamlardan faizin bu yıl yüzde 5’e, enflasyonun ve cari açığın ulusal gelire oranının yüzde 7’nin altına inmesi olası yaşanıyor. Büyüme geçtiğimiz yıl yüzde 8.5 idi, bu yıl bunun yarısına dahi razıyız. geçtiğimiz yıl yüzde 10 civarındaki bilgiler bu yıl yüzde 4-7 arasına geriliyor. Berbat meydana iştirak eden büyümenin azalması, öbür üçünün düşüşü olumlu. Nitekim not artışı da bu düşüşler yardımıyla geldi. Okumaya devam et “Yüzde 406’lık rekor faiz 18 yıl ardından yüzde 5’leri gördü”

Enflasyon makası hangi yandan kapanacak


Enflasyon makası hangi yandan kapanacak

Tüm beklentileri aşan ocakta ayı enflasyonundan ardından şubat verilerinin kaç çıkacağı ehemmiyetliydi. Beklenti, tüketici fiyat artışının yüzde 0.39 olması yönündeydi. Gerçekleşme yüzde 0.30 çıktı. Senelik enflasyon yüzde 7.31’den yüzde 7.03’e geriledi ve berbat senaryo gündeme gelmedi, vaziyet kurtarıldı.
Dikkati çeken öğe ise şubat ayındaki pozitif veriye nazaran ocakta ayından iştirak eden yüksek rakamın tesiriyle iki maaş tüketici enflasyonunun yüzde 1.95’i bulmasıydı. Yüzde 5’lik hedefin yüzde 40’ı iki ayda gitti, geriye olan 1 0 amaçlı davranış sahası kalmamış benzeri yaşanıyor.
Ancak madalyonun öbür yüzü tersini söylüyor. Üretici fiyatları en düşük dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Şubatta senelik üretici fiyat artışı yüzde 1.84’e indi. Bu rakam 2012’nin şubat ayı içinde yüzde 9.1 5 düzeyindeydi. Okumaya devam et “Enflasyon makası hangi yandan kapanacak”

Gerçek ticari kredi üremi %6.44

Gerçek ticari kredi üremi %6.44

Hükümet bankaların Kredili Yatırım Adına (KMH) uyguladığı üremi dik bularak müdahale etti. Orta Bankası, KMH’ların üremi hafta sonu operasyonuyla kredi kartı seviyesine çekti. Kredi kartında tatbik edilen maximum üremi de Orta Bankası tespit ediyor. Bu oran maximum yüzde 2.2. KMH’nın ortalaması ise yüzde 3.6’dan onuncu hafta baş itibarıyla yüzde 2.2’ye indi. Bu hesaptan kullanılan toplamında kredi 10 milyar TL civarı. Hüküm bu çeşit kredi kullanıcılarının lehine, bankaların ise aleyhine. Bankasına yönelik kârların yüzde 2-5 aralarında azalacağı düşünülüyor. Bunun Için paralel borsada banka hisselerine satış geldi.
ÖNEMLİ KÂR KALEMİ: KMH’lar ile öğreniyoruz ki, bu kalem mühim bir kâr hanelerinden biri olmuş. Faiz dik. Başlangıçta dayanak hesap ya da hesabınız eksik kalınca devreye girecek ek hesabın üremi düşüktü. Seneler arasında çoğalmış ve kredi kartı getirisinin dahi üzerine çıkmış. Gelinen son süreçte kredi kartıyla nakit mahaline KHK’dan kaynak kullanmak ek olarak avantajlı. Zira kartta faizin yakınında nakit çekim fiyatı var. Okumaya devam et “Gerçek ticari kredi üremi %6.44”

Ne civarı kur istikrarı o civarı fiyatı istikrarı

Ne civarı kur istikrarı o civarı fiyatı istikrarı

Piyasalar kavurucu bir yaz ayından ardından kolay değil bir sonbahara hamle atıyor. Şu An Için eylül olumlu başladı ama devamında volatilite dik olacak benzeri. Zira hem bir global hem bir mahalli piyasaları etkileyecek yüklü bir gündem var. Ana yönelme yatay, yükseliş ya da düşüş istikametinde olsa da, piyasalar bir iniş bir çıkışlı testere ağzı seyrini yaşamaya aday.
ALTIN, DÖVİZDE DIK KAZANÇ: Dünkü ağustos ayı enflasyon rakamları beklenen benzeri belirlendi ve maaş yüzde 0.10 düştü. Senelik enflasyon yüzde 8.88’den yüzde 8.17’ye indi. Orta Bankası tahminini tutturdu, eli kısmen deşarj oldu ve süre kazandı. Tasarruf sahipleri de aylar ardından huzurlu bir soluk aldı. Pay senetleri ve bunun için dayalı fonlar haricinde mevduat araçlarının performansı pozitife döndü. Üstelik altında yüzde 10’a varan son senelerin en dik maaş getirişi ele geçirildi. Döviz kurlarının artışı Okumaya devam et “Ne civarı kur istikrarı o civarı fiyatı istikrarı”